Dirigenten

1855   Florentin Dumon
1862   Jean Paurisse
1870   Albert De Maeght
1878   Hippoliet Vanhaverbeke
1878   Jean Paurisse
1893   Jules Vanhaverbeke
1918   Leon Terryn
1945   Georges Verdonck
1964   Frans Soete
1982   André Waignein
1990   Bernard Buyse
2002   Peter Bruneel
2010   Bert Soete
2019 Tom Collier

Voorzitters

1853   Eduard Thibau
1909   Jules Vanhaverbeke
1917   Bruno Vandenberghe
1937   Sylvain Huyghe
1946   Joseph Vercamert
1952   Fernand Sagon
1990   André Mistiaen
1994   Geert Bruneel
2014   Dagelijks bestuur
2016   Geert Monserez

Historiek

1853
In 1853 wordt de “Harmonie van de Congregatie der Jongmans” opgericht om de Koorzangers van Maria te begeleiden. De harmonie neemt zijn intrek in de Kerkstraat.

1881
Na een moeilijke periode telt de harmonie opnieuw 33 leden. Er komt een eerste vlag en de eerste statuten worden opgesteld, o.m. over het lidmaatschap bij verschillende muziekverenigingen.

1896
Het eerste uniform wordt ingevoerd. Onder leiding van Jules Vanhaverbeke blijft het muzikaal niveau stijgen, en ook het ledenaantal (54 in 1896). De Congregatieharmonie repeteert zowel op dinsdagavond als op zondagochtend en verzorgt optredens in heel de provincie.

1909
Eduard Thibau, voorzitter van het eerste uur, sterft. Jules Vanhaverbeke wordt behalve dirigent ook voorzitter en ondersteunt de verdere groei en bloei van de vereniging op muzikaal en sociaal gebied. Op een groepsfoto van 1907 poseren niet minder dan 77 muzikanten en 24 “raadsleden”.

1918
De eerste wereldoorlog doet de Congregatie geen goed. De gebouwen lijden zware schade en veel muzikanten sneuvelen of raken vermist – in 1918 zijn er nog slechts 17. Als overmaat van ramp overlijdt in 1917 voorzitter-dirigent Jules Vanhaverbeke.

1927
De harmonie viert zijn 75ste verjaardag. Ze wordt voor een optocht afgehaald door de andere 2 Izegemse muziekverenigingen, Leo XIII en de Stadsfanfaren. ’s Avonds geeft de Congregatie een concert op de Grote Markt. Koning Albert verleent de harmonie de titel “Koninklijke Maatschappij”.

1934
De harmonie stelt 2 beroepsmuzikanten aan om in de gebouwen van de Congregatie muziekles te geven. Onder impuls van de Congregatie en de andere Izegemse muziekverenigingen wordt in 1939 de Vrije Muziekschool opgericht.

1945
In 1945 wordt beroepsmuzikant Georges Verdonck dirigent van de Congregatie. Hij tilt de harmonie op een steeds hoger niveau. Op het Provinciaal Tornooi van 1949 promoveert de harmonie naar 1ste afdeling met 90 punten op 90.

1953
De nieuwe voorzitter Fernand Sagon en de nieuwe directeur Joris Leuridan bereiden de jubelviering voor 100 jaar Congregatieharmonie voor. Ze plannen een hele resem feestelijkheden, een gedenkboek, een tentoonstelling, een reeks jubelconcerten, en als kers op de taart een concert voor en een audiëntie bij Paus Pius XII in Rome.

1964
Frans Soete wordt dirigent. In 1967 verschijnt de 1ste editie van het ledenblad Crescendo. In 1969 worden gloednieuwe gebouwen voor de Congregatie gebouwd met o.m. de huidige repetitiezaal en het clublokaal “Het Zwaantje”, ingericht door de jongeren.

1974
De Congregatie promoveert naar de nieuw opgerichte superieure afdeling. Vanaf 1978 worden vrouwelijke muzikanten toegelaten.

1982
Frans Soete overlijdt na een slepende ziekte. Componist André Waignein wordt dirigent van de Congregatie. Hij bouwt de harmonie uit tot een dynamisch orkest met een hoogsteigen sound. In 1990 wordt Bernard Buyse dirigent.

1997
De Congregatie organiseert voor het eerst zijn Harmonie Proms Concert dat vervolgens elke 3 jaar zal plaatsvinden. Op zijn promsconcerten begeleidt de harmonie artiesten als de Gibson Brothers, Sergio, Paul Michiels, Gene Thomas, Peter Koelewijn, Born Crain en Johnny Logan. Voor de 5de en laatste editie in 2009 zijn de Roeselaarse Expohallen met 2.500 toeschouwers compleet uitverkocht.

2005
In november 2005 geeft de Congregatie een felgesmaakt kerkconcert met op het programma de Orgelsymfonie van Saint-Saëns en de Schilderijententoonstelling van Moussorgsky. Begin 2008 neemt de harmonie deel aan het gereputeerde Internationale HaFaBra-Festival in Praag en sleept daar een zilveren medaille in de wacht.

2010
Eind 2010 wordt Bert Soete uit 10 kandidaten door een professionele jury én door de muzikanten verkozen als nieuwe dirigent van de Congregatie. Op zijn eerste concert programmeert hij het werk Life van André Waignein, in 1972 opgedragen aan “Frans Soete en zijn muzikanten”. Frans Soete, vader van Bert, was op dat moment dirigent van de Congregatie.

2014
Voorzitter Geert Bruneel neemt ontslag.  Het voorzitterschap wordt waargenomen door het dagelijks bestuur dat als college de vrijgekomen functie invult.

2016
3 december – Na 2 jaar onder het voorzitterschap van het dagelijks bestuur te hebben gewerkt  wordt een nieuwe voorzitter gevonden. Geert Monserez gedreven lid sedert vele jaren is bereid het voorzitterschap op zich te nemen en wordt met oorverdovend applaus en staande ovatie op het Sint-Ceciliafeest in zijn functie bevestigd.

2019
Eind 2019 wordt Tom Collier uit 10 kandidaten verkozen als nieuwe dirigent van de Congregatie. Het eerste concert samen met Günther Neefs ‘Back To Swing’ is meteen een schot in de roos.

Schuiven naar boven