Laatste optreden met Bert Soete

Beste leden van onze vereniging,

 Allicht heb je ondertussen vernomen dat Bert het dirigeerstokje bij de Congregatie neergelegd heeft.
Op 17 mei was zijn laatste wekelijkse vrijdagrepetitie met de Harmonie en zondag zijn laatste optreden met ons n.a.v. Isotopia, 
waarna nog een uitsmijter met de Compagnie op de patersmarkt.

In naam van vele muzikanten, wil ik Bert bedanken voor de jaren van inzet en ambitie om, tijdens ieder concert, ons aan te sporen maximaal muzikaal te spelen. Daarnaast appreciëren wij ook zijn betrokkenheid bij tal van nevenactiviteiten. Immers, ook het sociale aspect van onze vereniging was voor hem belangrijk.

Daarom hopen wij ook dat we Bert nog meermaals, met of zonder instrument, mogen verwelkomen op één van onze vele activiteiten.

Bert, het ga je goed,

En nogmaals bedankt,

Geert
Voorzitter van de mooiste vereniging van ’t land,
De Koninklijke Harmonie van de Congregatie Izegem

Schuiven naar boven