Privacyverklaring

Koninklijke Harmonie van de Congregatie v.z.w. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert je privacy. In deze privacyverklaring willen we je informatie geven over hoe we omgaan met de gegevens die we over jou verzamelen. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Koninklijke Harmonie van de Congregatie v.z.w. houdt zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Koninklijke Harmonie van de Congregatie v.z.w. verwerkt je persoonsgegevens indien er contact met ons wordt opgenomen via e-mail of indien u inschrijft op onze nieuwsbrief.

Als gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger geef je toestemming om:

  • nieuwsbrieven, aankondigingen, informatieve mailing te ontvangen,
  • een vraag beantwoorden via het contactformulier, telefoon of e-mail.

De gegevens die je aan ons geeft worden enkel doorgegeven als dat nodig is om hoger beschreven doelen uit te voeren, bijvoorbeeld:

  • Webhosting,
  • bouwen, beheren en onderhouden website,
  • versturen nieuwsbrieven en aankondigingen,
  • beeldmateriaal waarop de afgebeelde persoon duidelijk identificeerbaar is.

Koninklijke Harmonie van de Congregatie v.z.w. geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaartermijn

Koninklijke Harmonie van de Congregatie v.z.w. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist. Dat betekent dat de persoonsgegevens verwijderd worden maximaal 3 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging

Alle persoonsgegevens zijn beschermd tegen onrechtmatige verwerking. Er worden back-ups gemaakt van de persoongegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je kan altijd vragen om de gegevens die Koninklijke Harmonie van de Congregatie v.z.w. over je heeft, in te kijken en eventueel te corrigeren. De toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je ook intrekken. Je kan ook vragen om de gegevens geheel te wissen. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Met die vragen kan je terecht op ons info@ adres. Om misbruik te voorkomen, kan Koninklijke Harmonie van de Congregatie v.z.w. bij contact vragen om je adequaat te identificeren.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vraagt Koninklijke Harmonie van de Congregatie v.z.w. je om daarover direct contact met ons op te nemen via info@ adres. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

Koninklijke Harmonie van de Congregatie v.z.w. kan zijn privacy statement wijzigen. Zo’n wijziging kondigen we aan op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 18 augustus 2020. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief.

 © Copyright 2020 Koninklijke Harmonie van de Congregatie v.z.w.
Kerkstraat 11
8870 Izegem .
Ondernemingsnummer 876.377.974
www.congregatie.be

Schuiven naar boven